Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНР: „Всички претенции за обезщетения ще бъдат приети, сроковете за подаването им са удължени заради бедствените наводнения“

Всички заявления за претенции ще бъдат приети от застрахователите, сроковете за подаване са удължени, за да могат пострадалите да бъдат обслужени спокойно.  Застрахователите изцяло се съобразяват със ситуацията и правят всичко възможно да улеснят клиентите си“, заяви по БНР – Христо Ботев Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю с водещата на "Нашият ден" Нина Цанева. Съветът е пострадалите лица да се обърнат към техния застраховател и да следват стриктно неговите инструкции. Не се изискват и не е необходимо представянето на документи, например от метеорологични служби, за това, че е имало природно бедствие. Нина Колчакова посочи, че собствениците не трябва да се свалят регистрационните номера, ако пострадалото средство е каравана или кола, която е отнесено в морето. "Не говорим само за пострадалите от природното бедствие по южното Черноморие. Имаме коли потънали в Егейско и Йонийско море, говорим и за наводненията в Гърция", уточни Нина Колчакова

Обезщетение може да се очаква срок до 15 работни дни, считано от датата на представяне на всички документи, необходими за установяване на събитието и размера на плащането.

Липсва точна статистика до колко жилищният фонд е застрахован. По изчисления на АБЗ едва между 10% и 15% от недвижимото имущество на гражданите - търговско и лично - е застраховано. Средно за Европа са между 30% и 50%. Има и държави, където е въведено задължително имуществено застраховане  - Турция, Румъния. Ниският дял на застраховано имущество у нас поставя обществото в опасност поради това, че рискът не е прехвърлен на застраховател, обясни Колчакова. Това означава, че всяко домакинство, всеки малък бизнес го носи лично и ако се случи рисково събитие, природно бедствие, то те трябва със собствени средства да възстановят щетите. В Турция делът на застраховани имоти се движи около 52%, което е и сред основните причини за добрия темп на възстановяване след опустошителното земетресение в съседната държава.

Нина Колчакова подчерта, че е редно всеки гражданин да поеме отговорност за личната си собствеността, а не да разчита единствено на държавата. Не е функция на държавата да помага на всеки собственик в такава степен, че той да си възстанови изцяло увреденото имущество – това е работа на застрахователите. Нейната функция е да окаже спешна помощ на пострадалите, да възстанови увредената инфраструктура. „Държавата сме всички ние, които внасяме средства в държавния бюджет. Въпросът е къде е редно да отидат тези средства – дали за възстановяване на личните имоти на собствениците, които не са ги застраховали, или за нова инфраструктура, за заплати на лекари и учители“, добави Колчакова.

Финансовата грамотност е много важно житейско умение, което всеки един български гражданин трябва да притежава, каза в заключение Нина Колчакова.

 

 

Начало