Отличиха големите победители в националния конкурс „Млад застраховател“

Те спечелиха стипендии за обучение и стажове в големи застрахователни компании, партньори на конкурса

Ясни са имената на победителите в националния конкурс за студенти и млади специалисти „Млад застраховател“, който сеорганизира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с институционалната подкрепа на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Престижните отличия отидоха при двама студенти от ВУЗФ и един от СУ “Св. Климент Охридски”.

Бизнес университетът присъди и една допълнителна награда на участник заради впечатляващата му работа.

Първа награда и 1500 евро (или 100% стипендия) за обучение в магистърска програма „Застрахователен бизнес и риск мениджмънт” във ВУЗФ и право на едномесечен стаж в компанията, предоставени от “Армеец”, спечели Кристина Иванова, студент, 3-ти курс, във ВУЗФ.

На второ място се класира Мартин Моллов, студент 4-ти курс в СУ "Св. Климент Охридски". Той спечели стипендия в размер на 1200 лв. за обучение в същата магистърска програма и право на едномесечен стаж, предоставени от “Дженерали Застраховане”.

Третото място отиде при Полина Бибиджийска, студент 4-ти курс във ВУЗФ, а наградата, осигурена от висшето училище, е 20% стипендия за обучение в магистърската програма.

ВУЗФ присъди и допълнителна специална награда и стипендия от 15% за обучение в магистърска програма във ВУЗФ на Михаела Войнова, студент 1 курс в УНСС.

В конкурса участваха студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, Икономически университет – Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” и други, както и млади специалисти до 35 г., работещи в застрахователни компании и застрахователни брокери. 

Участниците имаха задачата да разработят есе в обем 3-5 стр. по една от следните теми:

  • Застрахователната култура на българите
  • Влиянието на COVID - 19 върху пазара на застрахователни продукти
  • Как ще се промени застрахователният бизнес в бъдеще според вас?
  • Дигитализация и онлайн продажби, или традицията и традиционните канали за дистрибуция на застрахователни продукти?

Eкспертно жури, в състав доц. д-р Жельо Христозов, преподавател в катедра “Застраховане и осигуряване” във ВУЗФ, Рая Георгиева, мениджър маркетинг и връзки с обществеността, ЗАД ”Армеец” и Таня Тенева, директор дирекция “Териториални структури” в “Дженерали Застраховане”, оцени есетата и определи крайните победители в конкурса.

Целта на националния конкурс „Млад застраховател“ е да насочи вниманието към значението на застрахователния бизнес и възможностите, които предлага за професионално развитие на младите хора, както и да подчертае неговата роля в икономиката и обществото като цяло.

Тримата победители ще бъдат официално наградени на тържествена церемония на 1 октомври 2021 г. във ВУЗФ, когато водещият бизнес университет ще открие новата академична година, а цялата застрахователна общност ще отбележи професионалния си празник - Деня на застрахователя.

Партньори в първото издание на конкурса бяха водещите застрахователни компании ЗАД “Армеец” АД и “Дженерали Застраховане” АД.

 

Начало