Светла Несторова в „Тази сутрин“ по БТВ: „Най-важният въпрос е за какво стига публичният ресурс. Той трябва да бъде адресиран преди да се пристъпи към каквото и да е била реформа.“

В интервю в предаването „Тази сутрин“ по БТВ Светла Несторова, член на АБЗ, коментира, че новият модел предлага обща рамка, общи принципи. Два са основните принципи в него – пълната демонополизация и запазването на принципа на солидарността. Тя подчерта, че тепърва има много въпроси, които предстои да бъдат доизяснявани – като управлението на риска, въпросът с печалбата, въвеждане на конкуренция не само между финансиращите органи, но и доставчиците на здравни услуги и други.

Вижте цялото интервю.

Начало