АБЗ взе участие в конференцията „Приобщаващото застраховане в Централна и Източна Европа- Предизвикателства и възможности“

Проучването на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“  бе представено на международната конференция, чийто фокус бе поставен върху предизвикателствата и възможностите пред приобщаващото застраховане в Централна и Източна Европа и Задкавказкия регион. Събитието се проведе в дигитален формат на 1 и 2 септември 2021 г., като в него се включиха представители на регулатори, застрахователната индустрията, неправителствени организации, работещи в сферата на застраховането.

По време на конференцията беше дискутирано как новите бизнес модели и надзорни подходи биха могли да спомогнат за увеличаване на ниските нива на застрахователно проникване, наблюдавани понастоящем в Централна и Източна Европа и Задкавказкия регион (CEET). Сред акцентите беше и темата за дигитализацията и как дигиталните решения могат да се използват при адресирането на проблема сред уязвимите групи. В рамките на в панела „Създаване на стойност, промяна на живота: фокус върху потребителите“ Росица Вартоник, АБЗ, коментира основните изводи от националното проучване на асоциацията „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“. Данните показват наличие на пряка връзка между застрахователната грамотност, доверието и използването на застрахователни продукти. Видни са позитивни тенденции по отношение на доверието към застрахователите и сравнително висока степен на разбиране за ползите от застраховките, но заедно с това са налице устойчиви негативни  нагласи към застраховането, които не съответстват на действителния потребителски опит. Представителят на АБЗ подчерта, че доколкото проблемът с ниското ниво на застрахователно покритие на населението и особено на уязвимите групи е комплексен, то и адресирането му по ефективен начин предполага и изисква комплексен подход и участие на всички заинтересовани страни. Анализът на данните от проучването на АБЗ ще бъде публикуван на сайта на Microinsurance Network.

Организатори на конференцията са Международната асоциация на застрахователните регулатори (International Association of Insurance Supervisors), Агенцията за застрахователен надзор на Словения (Insurance Supervision Agency of Slovenia) и неправителствените организации Munich Re Foundation, Access to Insurance Initiative и Microinsurance Network.

 

Начало