АБЗ и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират дискусия „Светът на застраховането: образование, професии, перспективи“

Дискусията ще се проведе на 7 юни от 11 ч. в Стопански факултет и ще се излъчва онлайн във Фейсбук

Светът навлезе в нова епоха по отношение на мащаба на технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното място, нивата на заетост и уменията. Сред ключовите фактори, които формират бъдещето на труда са технологичните, климатичните и демографските промени, както и адаптивността на бизнеса и образователните институции към тези промени. бързо променящата се среда изисква от организациите както висока адаптивност, така и адекватно адресиране на редица рискове. Подобно развитие вече е повлияло значително върху пазара на труда и е довело до трансформация на определени професии. Тези тенденции трансформират застрахователната индустрия и несъмнено влияят върху знанията и уменията, необходими за успешна професионална реализация.

Именно затова Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират публична дискусия „Светът на застраховането: образование, професии, перспективи“, която ще се проведе на 7 юни 2022 г. от 11ч. в Стопански факултет, зала 401, гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3.

Дискусията ще се излъчва онлайн на Фейсбук страниците на АБЗ и Стопански факултет и ще е достъпна в Teams на следния линк https://bit.ly/3FWDC4m

Събитието ще бъде открито от Константин Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В дискусионната част участие ще вземат Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншурънс груп“, Бари Хейкок, и.д. директор на Кънтри Дирекция Анализ на данни и автоматизация на процесите КБС Груп България, д-р инж. Теодор Масов, риск инженер в ЗАД “Алианц България”, Марионела Стоилкова, отговорен актюер, “Еврохолд” АД. Модератор на разговора ще бъде Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието.

В разговора професионалистите от застрахователната индустрия ще коментират как се развива пазарът на труда, какви умения, извън експертните, са необходими за успешна професионална реализация и как развитието на застрахователната индустрия и новите технологии предопределят и променят нуждите на сектора от кадри. Важен акцент ще е професионалното разнообразие в застраховането, а участниците – всеки с различен образователен профил – ще представят ролята и мястото на различните професии в тази сфера.

Събитието се организира по повод юбилейните годишнини, които АБЗ отбелязва през 2022 г. - 140 г. застраховане в България и 30 години от създаването на АБЗ.

 

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА!

 

 11.00 – 11.15

Откриване

Константин Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи

Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

 11.15 – 12.15

 Дискусионна част

Как се развива пазарът на труда, какви умения, извън експертните, са необходими за успешна професионална реализация? Как развитието на застрахователната индустрия и новите технологии предопределят и променят нуждите на сектора от кадри? Какво е мястото в застраховането на различните професии?

Модератор:

  • Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието

Участници:

  • Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“
  • Бари Хейкок, и.д. директор на Кънтри Дирекция "Анализ на данни и автоматизация на процесите" КВС Груп България.
  • Марионела Стоилкова, отговорен актюер, Еврохолд АД
  • д-р инж. Теодор Масов, риск инженер в ЗАД Алианц България АД

 

 12.15 – 12.30

Въпроси и отговори

 

Начало