АБЗ представя анализа „Кратък обзор на застрахователния сектор в България през периода 1999 – 2016 г.“

Изготвен по повод двойния юбилей на АБЗ  – 25 години от учредяването си и 135 години застраховане в България - анализът проследява интензивното развитие на застрахователната ни индустрия през последните 17 години (откакто се води официална статистика за финансовите резултатите на застрахователите).

 Застрахователната индустрия се развива с бързи темпове през годините след регулиране на сектора през 1996-1998.  Застрахователите са  и основен институционален инвеститор в дълга на българската държава - трети след банковия и пенсионно-осигурителния сектор .  Ето и някои от данните за застрахователния сектор, обобщени в анализа.

  • Брутният премиен приход в общото застраховане нараства близо 6 пъти (от 279 млн. лв. до 1,588 млн. лв.), а в животозастраховането – малко над  13 пъти (от 32 млн. лв. до 417 млн лв) за периода 1999 -2016 г.
  • Ръстът на активите в сектора на общото застраховане е близо 6 пъти (от 356 млн. лв до 2354 млн. лв.), а при животозастраховането е над 8 пъти  (от 188 млн. лв. до 1 601 млн. лв.) за периода 1999 -2016 г.
  • Застрахователната плътност нараства над 7 пъти – от 38 лв., заделяни от един човек за застраховки през 1999 г., до 282 лв. през 2016 г.
  • Застрахователното проникване, измерено като процент на брутния премиен приход към БВП на страната, нараства почти двойно от 1,28% през 1999 г.  до 2,2% през 2015 г. С този показател България изпреварва пазарите в Румъния, Гърция и Турция.

 Анализът е публикуван в раздел "Застрахователен пазар".

Начало