Булстрад Живот, Дженерали и Евроинс са победителите в конкурса „Застрахователи за обществото 2018“

Благотворителни инициативи на компаниите Булстрад Живот, Дженерали и Евроинс получиха тазгодишните награди „Застрахователи за обществото“, връчвани от Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери. Така , с поглед към нуждите на обществото и най-уязвимите му групи, застрахователната индустрия отбеляза на 1 октомври своя професионален празник „Деня на застрахователя“.

Конкурсът „Застрахователи за обществото“ се провежда за четвърта  поредна година и е израз на споделеното разбиране  на всички участници на пазара - и застрахователните компании, и застрахователните брокери – за отговорността на бизнеса към устойчивото развитие и благополучието на обществото. Интересът към конкурса и качеството на представените инициативи нарастват всяка година и това е ясен индикатор, че корпоративната социална  отговорност не е приемана като задължение, а е израз на  истинска съпричастност към нуждите на обществото и уязвимите групи.

Отличената на първо място инициатива   „Приказки за добрината“на  ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД въплъщава стремежа на социално-отговорния застрахователен бизнес да откликва на нуждите на обществото. Чрез  нея са подкрепени проекти, насочени към едни от най-уязвимите групи в нашето общество. Бе реализиран проект за домашен социален патронаж, от който се възползваха над 300 възрастни хора, живеещи в района на Мездра. Осигурена бе възможност най-нуждаещите се – изоставените бебета – да растат в уютна домашна обстановка, докато чакат своите нови родители. Група родители и деца  в нужда също получиха подкрепа. По друг проект, част от инициативата, бе оборудвана кухня за здравословно готвене и обучения на родители от ромската общност.

Второто място в конкурса бе спечелено отДженерали Застраховане” АД за инициативата им  „Устойчиво развитие!“. Тя създава „верига“ от позитивна промяна, насочена към устойчивото развитие, към осигуряване по-добри условия за по-добро образование за  нуждаещите се деца.  В рамките й  са реализирани редица проекти и дарителски инициативи, подпомогнали спортни и екологични мероприятия, дали възможност на малките общини да реализират свои идеи. Подкрепа и надежда са получили и най-нуждаещите се членове на нашето общество – децата в неравностойно положение.

На трето място бе класирана инициативата на „Евроинс“ АД  - „Летен рехабилитационен  лагер за двадесет и три деца с тежки физически увреждания, пребиваващи в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Роман“.  Устойчива във времето, тази инициатива дава вяра, усмивки и надежда, дава възможност за по-пълноценен живот на една от най-уязвимите  групи в обществото – децата с тежки здравословни проблеми.

Много и разнообразни са инициативите и каузите, подкрепяни през годините от компаниите в застрахователната индустрия. Чрез финансова и материална помощ, чрез доброволчески програми на служителите са адресирани редица социални проблеми, подпомагат се каузи в областта на екологията, спорта, културата, образованието. Добрите примери стимулират и насърчават, а застрахователната общност  ще продължи все по-активно да подкрепя и развива стойностни инициативи в полза на обществото, защото от нашите общи действия зависи социалния просперитет и качеството на средата, в която живеем.

 

 

 

Начало